צור קשר עובדות ומספרים דבר מנהלת מרכז תעוד
ביבליוגרפיה סיפורי גוש תל מונד שירים סרטים תמונות
אחד משבעת הבתים הראשונים ביישוב, נבנה
בשנת 1931 עבור סר אלפרד מונד - הלורד מלצ'ט, משפחתו וחברת "מטעי ארץ ישראל". כיום משמש הבית כמרכז תיעוד לתולדות גוש תל מונד הכולל תערוכות קבע: ממצאים ארכיאולוגיים,הלורד מלצ'ט, ראשית ההתיישבות , המשק המושבי בטחון והגנה ועוד. כמון כן משמש הבית כארכיון היסטורי המתעד , את תולדות גוש תל מונד ומייסדיו.

רקע היסטורי
מוזיאון לתולדות גוש תל-מונד
מרכז חינוכי פעיל
ארכיון היסטורי