צור קשר עובדות ומספרים דבר מנהלת מרכז תעוד
ביבליוגרפיה סיפורי גוש תל מונד שירים סרטים תמונות

אורון טל, 2001, סמנריון ההגנה והביטחון ביישובי גוש תל מונד - 1929 - 1948, אוניברסיטת חיפה
אידן, רינה, 1999, ההתיישבות היהודית בשרון התיכון בין השנים 1929 – 1939, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית


איילון, א. רול, י. 1990, הצמיחה היישובית והכלכלית בדרום השרון, בתוך השרון בין כרמל לירקון, הוצאת משרד הבטחון
בן עמי, אוריאל (עורך), 1996, ספר היובל לבני דרור - 1946 - 1996, הוצאת אור - מדיה
בן ציוני, יעקב, ספר כפר הס, 1977, הוצאת דפוס מוזס

בר-אברהם, רונן, 1996, הפילוג בשלטון המקומי בגוש תל מונד בשנות ה- 50 - סמנריון בלימודי א"י, מכללת בית ברל

דניאלי, משה, 2003, סוגיות נבחרות ממלחמת העצמאות, קרב טירה, האוניברסיטה העברית ירושלים)
דרורי אפרת, 1996, המעברה בתל מונד - עבודת סמינריון בלימודי א"י, מכללת בית ברל

הדר השרון שלנו - גוש תל מונד, הוצאת המועצה האזורית הדר השרון, 1972

כתבי אסתרין אליעזר
נחמן, בלהה, 2000, סיפורי עין ורד - שבעים שנה למושב 1930 - 2000, הוצאת מושב עין ורד
עמית – כהן, עירית, 1993, הפעילות ההתיישבותית היהודית בשרון הדרומי 1918 – 1929, ההון הפרטי והיוזמה הפרטית בעיצובו של השרון הדרומי, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית. ברל
רבקה זיו וארגון ויצ"ו, 1990, בשם הנשים, בית התפוצות. ברל
רוטשטיין, מנחם,1985, תהליך צמיחתו של רעיון תורה ועבודה - תורה ועבודה בחזון ומעש, הוצאת הוועד הפועל של הסתדרות הפועל המזרחי

ארכיון לתעוד גוש תל מונד: קטעי עיתונות, מסמכים, סרטים