צור קשר עובדות ומספרים דבר מנהלת מרכז תעוד
ביבליוגרפיה סיפורי גוש תל מונד שירים סרטים תמונות

פעם בכפר - יהודית פרימן
אנחנו והשכנים הערבים
אל בית הספר - אסא ברטוב
אל בית הספר וחזרה - אסא ברטוב
בארמונה של גברת זיו - אסא ברטוב
בימי המאורעות בכפר יעבץ
בית הספר שלנו - אצילה איתן
בני דרור - אסף דובנוב
דמויות מן העבר - יהודה צחור
הפרה יוליאנקה - אסא ברטוב
הצריף בחרות יודע לדבר - משה פיקרסקי
הצריף הראשון - יעקב ברומברג
הקולנוע במושב - גיורא אורן
זיכרונות שבתאי יערי
חריש ראשון ויריות ראשונות בכפר יעבץ
יומן בן גוריון- אפריל 1930
יומן בן גוריון - יולי 1949
ילדי יוון - שלמה מעוז
יתד ראשונה בכפר יעבץ - מיכאל חזני
ליל הסדר המשותף - זלו דרוקר
משחקים - מיקי אברהם
משמרת - יצחק וולר
סיפורה של הדרך - אסא ברטוב
סיפורו של כפר יעבץ
סיפורי צריפים - לאה שביט
עולי גרמניה - דבורה צפתי
עין ורד - שלמה סוכובולסקי
עין שריד - ציון חג'ג
עם אחד, מולדת אחת - מרדכי גלר
עשור הראשון לכפר הס בעיני אחת מבנות הכפר - נעמי גפני
פורת - רחמים חג'ג
ראשונים במושב - מרדכי שנקמן
ראשיתה של תל מונד - ד"ר חיים שיבר
ראשיתו של כפר הס - זהבה אילנד
ראשיתו של כפר הס בעיני מייסד