מרכז תיעוד תל מונד | תל מונד | ישובי תל מונד | בית הלורד
צור קשרעובדות ומספריםדבר מייסדת מרכז תעוד
1929 - הוקם מחנה תל מונד. / 1950 - הוקמה המעברה בתל מונד. / 12.8.1951 - נפתח בית העם וקולנוע בתל מונד / 23.8.51 - אפרים בן אפרים מעין ורד נבחר לראש מועצה אזורית. החודש לפני...
ביבליוגרפיה סיפורי גוש תל מונד שיריםסרטיםתמונות

created by Tvuna-Millenium