בריאות ורווחה
למאגר התמונות

שרותי הבריאות בשנות הארבעים
אנשי בריאות מרכזיים
מושבה קטנה - ודוקטורים רבים לה
קופת-חולים בראשיתה
ד"ר ולגרין
רופאים ואחיות במושב חרותהדפסה | תגובה
חזרה