צור קשר שאלון למשפחה לאתר העירייה תעודת זהות דבר ראש העיר ראשי
לעמוד הבית

יקירי העיר לשנת 1978
אורן יצחק - יקיר העיר 1978
איידלבוים משה - יקיר העיר 1978
בילר קלמן - יקיר העיר 1978
גדסי נפתלי - יקיר העיר 1978
גוברי שולמית - יקירת העיר 1978
גורודיסקי מנחם - יקיר העיר 1978
גינזבורג זלמן - יקיר העיר 1978
גלטנר אליעזר, ד"ר - יקיר העיר 1978
גרז זבולון, הרב - יקיר העיר 1978
וולקני רענן, פרופ' - יקיר העיר 1978
חרל"פ שלמה - יקיר העיר 1978
טרבס אירמה - יקירת העיר 1978
יבנה ישי - יקיר העיר 1978
כצנלסון ברל - יקיר העיר 1978
כצנלסון ישראל - יקיר העיר 1978
לוינסון קורט, צ'ס - יקיר העיר 1978
מדהלה אהרן - יקיר העיר 1978
מדהלה מרים - יקירת העיר 1978
מנוחין אסתר - יקירת העיר 1978
מרגליות משה - יקיר העיר 1978
פורר מרדכי - יקיר העיר 1978
פיינשטיין נתנאל - יקיר העיר 1978
פייקס דוד - יקיר העיר 1978
פינקלשטיין חיים - יקיר העיר 1978
פניגר יצחק - יקיר העיר 1978
פסטרנק אברהם - יקיר העיר 1978
פרבר אריקה, ד"ר - יקיר העיר 1978
פרבר ד"ר יוסף - יקיר העיר (1978)
קאופמן חיים - יקיר העיר 1978
קוגון יוסף - יקיר העיר 1978
קוקלנסקי אהרן - יקיר העיר 1978
קרגר חנן, ד"ר - יקיר העיר 1978
רוז'מנסקי ברוך, אינג' - יקיר העיר 1978
שהמי משה - יקיר העיר 1978
שושן אריה, ד"ר - יקיר העיר 1978
שטרן משה - יקיר העיר 1978
שטרנברג אהרון - יקיר העיר (1978)
שיבר יונה, הרב - יקיר העיר 1978
שרעבי דוד יפת - יקיר העיר 1978
שרעבי דוד סעדיה - יקיר העיר 1978