חסיה פרי
בת מרים ויוסף
תאריך לידתה 1920
תאריך פטירתה 1964
שם נעורים לנדאו
בן הזוג יעקב פרי
הדפסה