צבי גדליהו סוכובלסקי
מקום לידתו פולין ביאליסטוק
תאריך לידתו ז' ניסן תרמ"ו 1886
עלה ארצה ב- 1914
מקצועו פועל

קורות חיים
\נולד בביאליסטוק, רוסיה הלבנה, ז' ניסן תרמ"ו (1886), לאביו ר' אברהם זאב, תלמיד-חכם, נדבן וסוחר גדול בתבואות וקמח. (אחד מאחיו היה העסקן הנודע יחזקאל דנין ז"ל). למד בחדר העברי בביאליסטוק והצטרף מנעוריו לחיבת-ציון, שאחיו דוד היה אחד מפעיליה ומזכירו של הרב שמואל מוהליבר. התמסר להפצת הלשון העברית בחוגי הנוער, ואח"כ בהשתלמות במדעי החברה והכלכלה והפצתם בקרב הנוער היהודי.
עלה ארצה באלול תרס"ד. למד חדשים אחדים בסמינר למורים של חברת "עזרה" הברלינית, ואח"כ יצא לעבודה כפועל חקלאי בראשון-לציון, פתח-תקוה, פרדס מונטיפיורי ליד יפו (כיום שכונת מונטיפיורי), בן-שמן, מלחמיה שבגליל התחתון. משנת תרס"ו עבד ברחובות ובסביבתה בשדות, בכרמים, בפרדסים; עסק בכיבוש עבודה בחפירת בארות וחפר למעלה מ-30 בארות. יצא פעמים לחו"ל להשתלם בחקלאות - פעם לשוייץ ופעם לרוסיה (אודיסה ובאקו), אך חזר במהרה, כי לא יכול להתרחק לזמן רב מחיי העבודה בארץ. במלחמת-העולם הראשונה היה במשך שנתים חבר קבוצת חולדה, ואח"כ חזר לעבודה ברחובות והמשיך בה עד שהתישב בכפר בילו שבקרבתה בשנת תרצ"ג.
היה פעיל בתנועת העבודה משנותיה הראשונות. השתתף ביסוד "הפועל הצעיר", הסתדרות העובדים הכללית, תנועת המושבים והארגונים. היה חבר בארגון להתישבות בנהלל אך לא עלה שם על הקרקע. היה חבר במרכז קופת חולים בשנות 1921-24, פעל ביסוד משרד קופת חולים בחיפה ומרפאות בנקודות החדשות בעמק יזרעאל, בשומרון ולעובדים בכבישי עפולה - נצרת וחיפה - ג'דה, וביסוד בית-ההבראה של קופת-חולים על הכרמל. היה במשך שנים רבות חבר במועצת ההסתדרות הכללית, בועדת הבקורת המרכזית, בועד הפועל של תנועת המושבים ובמועצה המקומית רחובות. היה ציר בקונגרס הציוני הי"ט, לוצרן 1935. כיום הוא חבר מועצת מפלגת פועלי ארץ-ישראל, חבר ועדת הבירורים המרכזית של קופת חולים של ההסתדרות הכללית, חבר בהנהלת קופת מלוה של העובדים ברחובות, בחבר השופטים של מועצת פועלי רחובות, בהנהלת הקרן של תנועת המושבים והארגונים, ועובד עבודה חלקית בלשכת המס של מועצת הפועלים ברחובות. בשנות המהומות תרצ"ו-תרצ"ט שרת כנוטר.
פרסם כתבות ומאמרים לעשיות ב"הפועל הצעיר", "הארץ והעבודה", "דבר", "תלמים" בעניני התישבות, צבור, חברת העובדים, פרקי זכרונות וכו'.


הדפסה
מידע נוסף
נושאים קשורים
רחובות - מרכז לפועלי היישוב ולרעיון העבודה העברית
אתרים ורחובות
סוחלובסקי צבי (רחוב)