חוה לוצקיבת שרה לאה ואליעזר
תאריך לידתה 22.7.1861
עיסוקה הקימה את חברת "לינה" (כמו יד-שרה).
תאריך פטירתה 28.3.1960
שם נעורים מטצקי
בן הזוג מיכאל (מיכל) לוצקיקורות חיים
חוה לבית מטצקי נולדה להוריה אליעזר ושרה לאה בפינסק ביום ב' בשבט תרכ"ה-1865 (לפי גרסה אחרת תרכ"א-1861). היא עלתה ארצה, כמסופר לעיל. עם פטירת בעלה מיכאל פתחה חנות מכולת קטנה לפרנסתה, בעזרת הילדים, שהיו אז בני 12 עד 18. לאחר מלחמת העולם הראשונה, עם גידול מספר תושבי המושבה, הוסיפה לפרנסתה מהשכרת חדרים בבתים שבחצר. למשפחה היו פרות, שאותן לקחו הבנות להשקיה מבאר המושבה ואת תוצרתן כרו. במהלך חייה במושבה התפרסמה חוה כאשה צדקנית, שנתנה מתן בסתר לנזקקים והזמינה לארוחות בביתה את פועלי המושבה, כשרעבו ללחם. היא הקימה את אגודת "לינה" במושבה שעסקה בהכנסת אורחים. על פעולותיה אלה זכתה בהנצחת שמה באחד הרחובות הסמוכים לחצרה, רחוב חוה לוצקי. חוה נפטרה בת 99 (או 95) ביום כ"ט באדר תש"ך - 1960. היא נקברה בבית הקברות הישן ברחובות, ליד קבר בעלה מיכאל ובתה רבקה.


הדפסה
מידע נוסף
אתרים ורחובות
לוצקי חוה (רחוב)