משפחת נחמני

אב המשפחה: מרדכי
אם המשפחה: לאה
תולדות המשפחה
משפחת נחמני תקעה יתד ברחובות לפני יותר ממאה שנה. בניה אמונים על עבודת האדמה, על מעורבות ציבורית ועל מנהיגות קהילתית, יודעי-ספר ובעלי השכלה רחבה.
מוצא המשפחה מהעיירה הקטנה גורודין שברוסיה הלבנה, וממנה נגזר שם משפחתו של אבי המשפחה, יוסף גורודינסקי. גורודין סמוכה לעיר וולוז'ין, בה שכנה הישיבה המפורסמת בראשות הנצי"ב (נפתלי צבי יהודה ברלין).
המסורת המשפחתית קושרת את ייחוסה לר' יוסף דלמדיגו (=הרופא), הידוע כ-יש"ר מקנדיה (יוסף-שלמה-רופא, מהעיירה קנדיה שבכרתים), שחי לפני כ-400 שנה (1655-1591).
יוסף גורודינסקי, שהיה ידוע אף הוא כמרפא שמגע ידו בלבד הביא צרי לחולה, עמד לעלות לא"י בערוב ימיו, אך בני עיירתו מנעו ממנו בכוח מלעזבם. את מצוות העלייה הגשים בנו מרדכי, תלמיד בישיבת וולוז'ין, בה גם קיבל סמיכה לרבנות. מרדכי עזב בגיל 18 את תלמודו, ביתו ומשפחתו ועלה לארץ בשנת 1888.

בני משפחת נחמני לדורותיהם


מידע נוסף
אתרים ורחובות
נחמני אבינועם
נחמני מרדכי