צור קשר
חיפוש
עובדות ומספרים דבר ראש העיר ראשי לאתר העירייה לעמוד הבית
מילון ערכים תמונות ארכיון ומוזיאון
קרית אתא - עיר המחר


רשימה כללית (א'-ב')
11
חיפוש עבודות תלמידים
באפשרותך לחפש עבודה או רשימת עבודת
ע"י בחירת נושא, כיתה או שם העבודה.
נושא <%recSub.Open "SELECT level_id,name_h " &_ "FROM vb_levels " &_ "WHERE father=43289 " &_ "ORDER BY name_h", conn,3,3%>
כיתה <%recSub.Open "SELECT level_id,name_h " &_ "FROM vb_levels " &_ "WHERE father=43290 " &_ "ORDER BY name_h", conn,3,3%>
שם העבודה

 הוסף עבודה חדשה

 
 22