ה"הגנה" בפתח-תקוה

למאגר התמונות
הדפסה | תגובה
מידע נוסף
אתרים ורחובות
אנדרטה לזכר חברי ההגנה-תל אפק
עמדת הגנה-עין גנים-רח' פוחס
עמדת הגנה-רח' צירלסון
עמדת הגנה-שעריה-רח' יואל
ההגנה
חזרה