אהרן הכהן אורלנסקי ז"ל
מקום לידתו רוסיה ביאליסטוק
תאריך לידתו תרי"ד 1854
עיסוקו רב
תפקידו בקהילה רב ופוסק בעניני אישות וממו
מקצועו רב המושבה
מקום מגוריו ישראל יהודיה, פתח-תקוה
תאריך פטירתו י"ח חשוון תרע"א
מקום קבורתו פתח-תקוה
הונצח רחוב במושבה
חינוך ישיבת ביאליסטוק, רבנות
ביבילוגרפיה "תקוות אהרון"
בת הזוג רבקה אורלנסקיקורות חיים
ר' אהרן הכהן אורלנסקי נולד בביאליסטוק בשנת 1854. עלה ארצה בשנת תרמ"ג. רכש חלקת אדמה בפתח-תקוה באמצעות ר' א. קופלמן. "קבוצת הביאליסטוקאים" הסכימה למנותו לרבה של פתח-תקוה. תפקיד בו כיהן עד יום מותו. נפל בחלקו לפסוק הלכות במצוות התלויות בארץ. שימש שופט ודיין לעדתו. חיבר ספר בשם "תקות אהרן". נפטר בפתח-תקוה ביום י"ח בחשון תרע"א. רעיתו: רבקה פייגה. ילדיו: לייב ואברהם-יעקב.


מידע נוסף
נושאים קשורים
יהוד - תקופה חדשה
"הביאליסטוקאים"
אתרים ורחובות
אורלנסקי

הדפסה | חזרה | תגובה