פעילות וירטואלית בין תלמידי כיתות ד' בעיר החלה, פורום מס' 1 עלה לאוויר אבקש לכתוב בשם הכיתה כולה ולא כל תלמיד בנפרד