שירים אלבום תמונות פינות חן ורחובות סיפורו של מקום דבר ראש העיר
דף הבית צור קשר לאתר העירייה קישורים מומלציםלראשונה חשמל בקרית שמונה

משה סרבשי היה חשמלאי מוסמך והוא קבל את העבודה בהרכבת התחנה ובהפעלתה. על שני הגנראטורים שהיו בתחנה נתווספו עוד שניים, האחד ממאפית "לחמנו" והשני ממוסך קואופרטיב "גליל עליון." "חרות" בע"מ התקינה את רשת החשמל ובראשית שנת 55 נראה החשמל בק. שמונה. לראשונה הקמת תחנת החשמל נתנה דחיפה גדולה לפיתוח המלאכה והתעשיה במקום. בנוסף למאפית "לחמנו" וקאופרטיב "גליל עליון" הוקמו בית אריזה לפירות "פרי הגליל", מפעל הבלוקים של "סולל בונה". הצרכן הגדול של החשמל היה ביי החרושת לקרח. מאחר ואספקת החשמל הייתה קטנה נאלצו לעשות הפסקות חשמל יזומות כדי לווסת את החשמל בין הצרכנים השונים.

 

חזרה