רחוב הרקון

השם נזכר ביהושע פרק י"ט כגבול נחלת דן, כעיר או כנחל.

נמצא בשכונת נווה נאמן

מקור השם אישים ומושגים בתנךהדפסה
חזרה