מלחמת העצמאותמלחמת העצמאות | תושבי מגדיאל נשמו לרווחה | ספור הלחימה של מגדיאל

הדפסה | תגובה
חזרה