שמואל זוכוביצקי-זקיף ז"ל
בן מיכלע וצבי
מקום לידתו רוסיה מינסק
תאריך לידתו ט"ו אדר תרמ"ד 1884
עלה ארצה ב- 1924
תפקידו בקהילה ראש המועצה הראשון
מקום מגוריו ישראל מושבה מגדיאל
תאריך פטירתו י' סיון תשכ"ב 6.6.1968
חינוך למד בישיבות והוסמך לרבנות
ממשיכים גדליהו, צלה
רחל בת הזוג

קורות חיים
נולד במינסק, רוסיה, בשנת תרמ"ד-1884. נפטר תשכ"ח-1968.
למד ב"חדר" ובישיבה והוסמך לרבנות. היה פעיל בוועד הקהילה ובענייני ציונות. עבר לברנוביץ ושם נבחר לראש העיריה בשנים 1914-17. בסוף מלחמת העולם הראשונה קבע את מקום מגוריו בוורשה ונבחר לכהן כיו"ר קרן היסוד בפולין, וכן נבחר כציר לקונגרסים ציוניים.
עלה ארצה בשנת 1924 ויסד את המושבה מגדיאל. עמד בראש ועד המושבה במשך עשרות שנים ונבחר לראש המועצה הראשון של מגדיאל, לפני המיזוג עם הדר-רמתיים.
במשך כל אותה עת הטיף למיזוגן של המושבה ליחידה מוניציפאלית אחת. הוכתר בתואר "אלוף מגדיאל" והוענקה לו אזרחות כבוד של הוד-השרון. במסגרת פעילותו הציבורית כיהן כיו"ר ועד מושבות השרון. עמד בראש החקלאים הלאומיים בארץ והיה מראשוני הלוחמים לעבודה עברית, למשמעת לאומית וליחס אוהד לפועל העברי. נבחר גם כיו"ר התאחדות האיכרים וקופת-חולים עממית ופעל במוסדות כלכליים רבים. כיהן בתפקידו כראש-מועצה בין השנים 1950-1944, במגדיאל.הדפסה | חזרה | תגובה