שמחה חיים וילקומיץ'
מקום לידתו רוסיה הלבנה מינסק
תאריך לידתו ט' תשרי תרל"ב 1871
עלה ארצה ב- 1896
מקצועו מורה
תאריך פטירתו ט"ו ניסן תרע"ח 1918
חינוך לימודים באוניברסיטת לוזאן
ממשיכים עבריה, עמיאסף
בת הזוג לובה וילקומיץ'

קורות חיים
למד בחדרים ובבית מדרש, נאה להשכלה ולחיבת ציון, עבר לווילנה ועסק בהוראה עברית ובהשלמות בהשכלה והצטרף לאגודת "בני משה". למד זמן מה באוניברסיטת לוזאן.
נשא את ליבה לבית סגל ועלו לארץ בשנת תרנ"ו. מקום שירותם הראשון היה ברחובות. משכילי המושבה העריכו מאוד את עבודתו הפדגוגית המוצלחת ואת מאמציו להעלאת רמת בית הספר, ושיחותיו המקצועיות בפגישות מורי מושבות יהודה תרמו הרבה לשיפור בית הספר והחינוך, אך דרישותיו בנוגע לספרים וציוד לבית הספר ותלמידיו נראו מוגזמות בעיני האיכרים ומצבו נהיה קשה ברחובות.
עבר לראש פינה, ושם מצא אפשרויות טובות יותר להגשמת תוכניותיו בדבר הנהגת עבודות ועבודת גינה בבית הספר בהתאם לצורך המיוחד בבית ספר כפרי. נתפרסם בתור מורה למופת ומורים צעירים היו באים אליו מכל הארץ להאזין לשיעוריו ולשאול בעצתו. כך נהג גם במטולה, לשם עבר להורות במקום ד"ר יצחק אפשטיין. היה מראשי הפעילים לייסוד הסתדרות המורים, ובאסיפת הייסוד שנערכה בתרס"ג בזכרון יעקב הרצה על החינוך בבתי הספר במושבות.
משהועבר לנהל את בית הספר לבנות ביפו נתאפשר לו להשפיע על ההוראה והחינוך בכל הארץ, ולמען העמלנות והחינוך לעבודה חקלאית בבתי הספר פעל במאמרים, הרצאות ופגישות מורים.


הדפסה
מידע נוסף
נושאים קשורים
החינוך והשפה העברית
החייאת השפה העברית
שמחה וילקומיץ מפיח רוח חדשה בחינוך
המחלוקות סביב תוכנית הלימודים והמבטא
שאלת המבטא
יחסי חילוניים ודתיים במושבה
מרכז עיתונות
אתרים ורחובות
וילקומיץ שמחה (רחוב)